Koopovereenkomst

Na overeenstemming met de kopende partij, zullen wij de gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst van koop en verkoop: de koopakte.

In deze koopakte wordt vastgelegd: de koopsom, de leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en een boete voor het geval dat afspraken niet worden nagekomen.

Zodra de akte door u en de koper is getekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd (van minimaal 3 dagen) in werking. Binnen de bedenktijd kan de koper alsnog van de koop van uw woning afzien.

Ziet de koper tijdens de wettelijke bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

...Ga terug   Ga verder...

Makelaardij Hartog, Erkend Hypotheek Adviseur   Makelaardij Hartog, Erkend Hypotheek Adviseur


Hoofdweg 114
Postbus 6 9620 AA Slochteren
T 0598 42 24 34
F 0598 42 32 53

VastgoedCert: hét kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs o.z

Links

Gratis zoekopdracht

Gratis waardebepaling

Taxatie aanvragen

Bestanden downloaden

Disclaimer

Privacyverklaring