Naar de notaris

Inspectie

Kort voor de eigendomsoverdracht, gaan wij samen met u nog door uw nieuwe woning, om te kunnen zien of de woning conform de afspraken wordt opgeleverd.

Notaris
Na de inspectie begeleiden wij u bij de notaris. Bij de notaris wordt de leveringsakte (die reeds door ons is gecontroleerd) toegelicht en ondertekend. Wij zijn dan nog steeds uw adviseur, getuige en woordvoerder!

Akte van levering
Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom en een afschrift daarvan is uw eigendomsbewijs.

Tijdens de feitelijke levering ontvangt u de sleutels van uw nieuwe woning. U bent vanaf nu eigenaar. Vergeet niet een woonhuisverzekering af te sluiten.

...Ga terug   Ga verder...

Makelaardij Hartog, Erkend Hypotheek Adviseur   Makelaardij Hartog, Erkend Hypotheek Adviseur


Hoofdweg 114
Postbus 6 9620 AA Slochteren
T 0598 42 24 34
F 0598 42 32 53

VastgoedCert: hét kwaliteitsregister van makelaars en taxateurs o.z

Links

Gratis zoekopdracht

Gratis waardebepaling

Taxatie aanvragen

Bestanden downloaden

Disclaimer

Privacyverklaring